Zavod za zdravstveno osiguranje potpisa?e danas ugovor sa švajcarskom farmaceutskom kompanijom "Novartis" o nabavci 3 miliona doza vakcina protiv novog gripa.

Vakcinacija bi trebalo da po?ne ve? sredinom decembra, obavlja?e se u domovima zdravlja, a prioriteti su deca, trudnice i hroni?ni bolesnici.Domovi zdravlja bi?e nosioci procesa vakcinacije u Srbiji kada stigne prva koli?ina vakcina protiv novog gripa.?lan Radne grupe za pra?enje novog gripa Branislav Tiodorovi? objašnjava da vakcinacija nije obavezna.Weiterlesen...