Akcionari NIS-a potvrdili su kooptiranje petog ?lana Upravnog odbora kompanije Danice Draškovi? kao predstavnika Republike Srbije, saopštila je ta kompanija.

U saopštenju se kaže da su akcionari NIS na skupštini održanoj danas odobrili su odluku Upravnog odbora od 1. aprila o kooptiranju Danice Draškovi? u Upravni odbor kompanije.Weiterlesen...