B92 imao uvid u pismo Darka Šari?a, koje je poslao na nekoliko adresa u Srbiji, a u kome tvrdi da su sve optužbe koje mu se stavljaju na teret lažne.

“Ja, Darko Šari?, obra?am se javnosti na ovaj na?in iz razloga što se nadamnom vrši javni lin? putem medija i odre?enih struktura vlasi u Srbiji”, po?inje svoje pismo Darko Šari?.Weiterlesen...