Italijanska ambasada u Beogradu saopštila je da je vo?i "Nacionalnog stroja" Goranu Davidovi?u, 5. avgusta prošle godine izdata viza u trajanju od godinu dana.

U saopštenju se navodi da je Davidovi?u viza izdata u skladu sa važe?im propisima, u nedostatku bilo kakve informacije od srpskih organa. Navedeno je da se Davidovi? obratio Odeljenju za vize u avgustu 2008, traže?i vizu za porodi?no spajanje, s obzirom da je njegova supruga, Aleksandra Biki?, trajno nastanjena u Italiji i poseduje urednu boravišnu dozvolu.Weiterlesen...