Ministar spoljnih poslova Turske Ahmet Davutoglu pozvao je danas Evropsku uniju da omogu?i bezvizni režim putovanja za Turke u zemlje Evropske unije.

"Neprihvatljivo je da odre?ene balkanske zemlje koje su u po?etnim fazama procesa pridruživanja i koje još nisu ni zapo?ele pregovore dobiju šengenske privilegije, a da Turska, uzimaju?i u obzir nivo koji je dostigla u pregovorima sa EU, to ne dobije", rekao je Davutoglu.Weiterlesen...