Zdravstveno stanje de?aka iz Pan?eva, koji je pre tri dana teško povre?en od udara struje, stabilno je, ali je on još u životnoj opasnosti.

Re? je o L.C. (13) iz Pan?eva koji je teško povre?en kada se s drugovima igrao na parkiranim železni?kim vagonima na stanici Varoš u Pan?evu. Od udara struje de?aku je ošte?eno 40 odsto površine kože, prilikom pad sa vagona je povredio glavu, a zadobio je povrede i na telu.Weiterlesen...