Odlaze?i generalni sekretar NATO-a Jap de Hop Shefer podržao je ulazak Makedonije u NATO i integraciju ostalih zemalja bivše Jugoslavije.

Jap de Hop Shefer je tokom oproštajne posete Slova?koj, pošto mu ovog meseca isti?e mandat, u susretu s predsednikom Ivanom Gašparovi?om obe?ao da ?e NATO nastaviti proširenje, za šta se Slova?ka zalaže, posebno kada je u pitanju zapadni Balkan.Weiterlesen...