Šef Euleksa Iv de Kermabon, povodom devet meseci rada misije na Kosovu, ocenio je da je pravosu?e Euleksa imalo "uspešan po?etak".

On je naveo da smatra da Euleks ve? sada ima klju?nu ulogu u pomaganju u izgradnji nezavisnog i profesionalnog pravosudnog sistema na Kosovu. Euleks je po?eo da radi 9 decembra, 2008. godine. Tokom ovog perioda tužioci Euleksa rade?i sami, ili sa svojim lokalnim kolegama, bili su uklju?eni u 467 krivi?nih gonjenja.Weiterlesen...