Ministarstvo finansija Srbije objavilo je da je deficit budžeta u januaru bio oko 800 miliona dinara. Ministarka kaže da treba revidirati sporazum sa MMF-om.

Od planiranog, najmanje prihoda je bilo od carina, koji su zbog smanjenog uvoza iznosili dve milijarde i 900 miliona dinara. S druge strane, iz budžeta se redovno ispla?uju ogromne svote, a me?u njima najviše novca se troši za za socijalno osiguranje, 17 i po milijardi i 14,6 milijardi za zaposlene.Weiterlesen...