Gradona?elnik Beograda, Dragan ?ilas,koji je u poseti ?ikagu, kaže da o?ekuje da ?e slede?e godine biti uspostavljena avio-linija od Beograda do ?ikaga.

Delegacija Beograda koja je poseti ?ikagu posetila je policiju u tom gradu, saopšteno je iz Gradske uprave. Delegacija koju predvodi gradona?elnik Dragan ?ilas, posetila je i postrojenje za preradu vode, a obi?i ?e i najve?i kongresni centar u Severnoj Americi, Urbanisti?ki zavod ?ikaga i Odeljenje za saobra?aj.Weiterlesen...