Direktorka Kancelarije za evropske integracije Milica Delevi? kaže da proces priklju?enja Srbije EU zavisi pre svega od brzine i kvaliteta reformi u zemlji.

"Brzina evropske integracije neke zemlje odredjena je pre svega mogu?noš?u sprovo?enja promena u toj zemlji, a tu brzinu odre?uje unutrašnji konsenzus o koracima koje je potrebno u?initi", rekla je Delevi?eva za "Danas". Ona je navela da Srbiju na putu ka Evropskoj uniji ?eka još mnogo koraka.Weiterlesen...