U pono? je “Delti” istekao rok koji joj je dao gradona?elnik Ljubljane za isplatu 19 miliona evra za ugovorenu gradnju sportsko-trgova?kog centra Stožice.

Koliko kriza zaista poga?a srpsku privredu, osim brojke od skoro 60 hiljada blokiranih ra?una preduze?a, govore i vesti o propadanju planiranih investicja ?ak i srpskih tajkuna. Tako ?e u toku dana bi?e poznato da li je “Delta“ Miroslava Miškovi?a zadržala ili izgubila projekat “Stožice“ u Sloveniji.Weiterlesen...