Švajcarska Federalna kancelarija za zdravstvo razmatra predlog ukidanja krivi?nog gonjenja korisnika svih droga, od marihuane do heroina.

Predsednik federalne komisije za pitanja vezana za drogu Fransoa Van Der Lind, izjavio je da korisnici droga ne smeju više biti krivi?no gonjeni, prenela je švajcarska državna telvizija TSR.Weiterlesen...