U organizaciji desni?arskih grupa, u Beogradu se održava skup pod nazivom "Porodi?na šetnja kao svojevrsni protest uo?i Povorke ponosa slede?eg vikenda.

Kako je najavljeno, u Beograd organizovano dolaze ?ak u?enici iz jedne škole u unutrašnjosti. Državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Marko Karadži? kaže da bi direktor te škole morao da bude pozvan na odgovornost za u?enike koji danas dolaze u Beograd da bi u?estvovali u Porodi?noj šetnji.Weiterlesen...