Dok se ?eka na usvajanje mera za zaštitu socijalno najugroženijih, devetoro dece i njihova majka žive u jednom selu kod Šapca od 12 hiljada dinara mese?no.

Ministar rada i socijalne politike Rasim Ljaji? najavio da ?e uskoro biti usvojen paket mera za zaštitu najugroženijih gra?ana. On je objasnio da ?e Vlada štititi porodice sa šest i više ?lanova, samohrane majke, stara?ka doma?instva, romske porodice, izbeglice i interno raseljene.Weiterlesen...