Zdravstveno stanje dvogodišnje devoj?ice koja je pala sa tre?eg sprata u Ulici Tadeuša Koš?uškog u Beogradu je stabilno.

"Danas smo opet proveravali i devoj?ica nema unutrašnjih povreda. Ukoliko sve ostane kako treba u ponedeljak ?e biti preba?ena na maksilo-facijalnu hirurgiju na operaciju vilice", kazala je Simi?eva.Weiterlesen...