Šef Delegacije EU u Srbiji Vensan Dežer izjavio je da Kosovo ne bi trebalo da bude problem u pregovorima o ?lanstvu Srbije u EU.

"U svim slu?ajevima, EU je insistirala na odvojenosti procesa evropskih integracija kroz koji Srbija napreduje, od pitanja kona?nog statusa Kosova i taj pristup se pokazao kao efikasan jer je Srbija stigla do zaklju?enja SSP-a i sada do primene Prelaznog sporazuma", rekao je Dežer u intervjuu "Politici".Weiterlesen...