Šef delegacije EU u Srbiji Vensan Dežer EU predstavio je zajedn?ki projekat Unije i ministarstva prosvete, "Obrazovanje za sve", vredan tri miliona evra.

Prema njegovim re?ima, u Evropi je oko 90 miliona dece u riziku od siromaštva, a romska deca su posebno rizi?na grupa.Weiterlesen...