Vizna liberalizacija za gra?ane Srbije je rešena stvar, kaže šef kancelarije Evropske komisije u Beogradu, Vensan Dežer.

Dok se ?eka na dolazak glavnog tužioca Haškog tribunala Serža Bramerca, od ?ijeg izveštaja zavisi da li ?e gra?ani Srbije od januara slede?e godine putovati bez viza, sve ?eš?e se ?uju ocene da je vizna liberalizacija rešena stvar. Takvu ocenu iznose i ambasadori u Srbiji, kao i predstavnici Evropske komisije, ta?nije šef kancelarije komisije u Beogradu, Vensan Dežer.Weiterlesen...