U Srbiji od še?erne bolesti boluje više od 500 000 ljudi, a pesimisti?ke procene govore da bi se ve? u narednoj deceniji broj novoobolelih mogao utrostru?iti.

Ova teška sistemska bolest le?i se doživotno i izaziva brojne, po život opasne kompliikacije.Weiterlesen...