Stalni predstavnik Rusije u Savetu bezbednosti UN-a, ambasador Vitalij ?urkin ocenio je da da se samo novim dijalogom može do?i do dugoro?nog rešenja za Kosovo.

?urkin je rekao da misli da je važno da Savet bezbednosti UN-a kontroliše stanje na Kosovu i naglasio da dugoro?no rešenje za Kosovo tek treba na?i.Weiterlesen...