Kompanija "Dijamant" saopštila je da ?e u okviru akcije "Hrana za sve" uputiti pomo? Sigurnoj ženskoj ku?i u Zrenjaninu.

Kako je u saopštenju navedeno, ta kompanija ?e sklonište za ženu i decu, žrtve nasilja u porodici, u narednih 12 meseci snabdevati proizvodima iz svog asortimana - jestivim uljem, margarinom i majonezom. Direktor Sektora za marketing i razvoj Vladimir Milovi? rekao je da je cilj akcije zbrinjavanje žrtava porodi?nog nasilja i izgradnja društva bez nasilja.Weiterlesen...