Komandant Žandarmerije MUP-a Srbije Bratislav Diki? izjavio je da je stanje na jugu Srbije stabilno, ali da se mogu o?ekivati oružani napadi manjeg intenziteta.

"Po operativnim podacima kojima raspolažemo o?ekujemo da može da do?e do napada manjih intenziteta, oružanih provokacija pripadnika državnih organa, ali ?e Žandarmerija u?initi sve da svi gra?ani budu bezbedni u bilo kom delu teritorije Srbije pa i u opštinama Preševo i Bujanovac i Medve?a", rekao je Diki?.Weiterlesen...