Dinar ?e i sutra nastaviti da slabi i to za 11 para i dosti?i najnižu vrednost prema evru od 2002. Srednji kurs bi?e 99,6621 dinara za evro.

NBS danas nije intervenisala na deviznom tržištu, a od po?etka godine prodala je ukupno 456,5 miliona evra da bi obezbedila nesmetano funkcionisanje tržišta i spre?ila prekomernu dnevnu oscilaciju kursa.Weiterlesen...