Dinar je i danas, tre?i dan uzastopno, nastavio da slabi prema evru i to za 16 para, tako da je zvani?ni srednji kurs 97,3702 dinara za evro, objavila je NBS.

Srednji kurs evra ju?e e iznosio 97,2182 dinara za evro, što zna?i da je doma?a valuta oslabila za 0,16 odsto. U ovoj godini, NBS je tri puta intervenisala na me?ubankarskom deviznom tržištu, prodajom ukupno 60 miliona evra, da bi spre?ila preveliku dnevnu oscilaciju kursa i obezbedila nesmetano funkcionisanje deviznog tržišta.Weiterlesen...