Dinar ?e sutra oja?ati za 11 para ili 0,11 odsto, tako da ?e zvani?na srednja vrednost srpske valute iznositi 99,7781 dinara, objavila je NBS.

Centralna banka je poslednjeg radnog dana prošle nedelje intervenisala prodajom 20 miliona evra na deviznom tržištu, a od po?etka godine prodala je ukupno 541,5 miliona evra, da bi obezbedila nesmetano funkcionisanje tržišta i spre?ila prekomernu dnevnu oscilaciju kursa.Weiterlesen...