Ministar ekonomije Mla?an Dinki? kaže da ?e država uložiti 100 miliona evra u izgradnju i obnavljanje sportskih objekata, uklju?uju?i i 10 fudbalskih stadiona.

On je rekao da je Vlada odluku o ulaganju u sportske objekte donela ju?e, da bi pomogla gra?evinsku industriju koja ima tesko?e od po?etka svetske ekonomske krize.Weiterlesen...