Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mla?an Dinki? je izjavio da Vlada i MMF ne?e imati poteško?a oko dogovora o budžetu za 2010. godinu.

Dinki? je rekao da je sa MMF-om na samom po?etku višednevnih razgovora dogovoreno da deficit budžeta bude ?etiri odsto bruto doma?eg proizvoda, a ne 3,5 odsto, koliko je MMF ranije tražio. On je kazao da ne?e biti problema oko budžeta za 2010, ali da ostaje izazov kako na srednji rok održati ravnotežu, kao i to da su prihodi budžeta bolji nego pred prethodni dolazak misije.Weiterlesen...