Ministar ekonomije Mla?an Dninki? kaže da se porezi na dodatnu vrednost, na dobit i na plate ne?e menjati u 2010. godini.

On je istakao da su mogu?e manje tehni?ke izmene, ali da stope tih poreza ne?e biti menjane i naglasio da je to važno zbog privla?enja dela industrije iz razvjienih zemalja koje tragaju za podru?ijima gde mogu da posluju. Dinki? je rekao da ?e javni prihodi ove godine biti za deset milijardi dinara viši nego prošle godine i za 20 milijardi dinara viši nego što je to prognozirao MMF .Weiterlesen...