Vlada bi slede?e nedelje trebalo da objavi program subvencionisanja dinarskih potroša?kih kredita za gra?ane, najavio je ministar ekonomije Mla?an Dinki?.

"Program ?e se odnositi i na zaposlene i na penzionere", rekao je on, dodavši da ?e pored nenamenskih, gotovinskih kredita biti omogu?eno uzimanje i potroša?kih dinarskih kredita za kupovinu doma?ih proizvoda i to nameštaja, bele tehnike i turisti?kih aranžmana.Weiterlesen...