Ministar Mla?an Dinki? najavio je da ?e Vlada usvojiti uredbu o odobravanju subvencionisanih potroša?kih kredita za kupovinu ra?unara doma?e proizvodnje.

Ministar ekonomije je tokom obilaska fabrike Komtrejd iz Beograda rekao da ?e mese?na rata tih kredita za nabavku najosnovnije konfiguracije kompjutera biti izme?u 200 i 300 dinara u prvoj godini, a u drugoj i tre?oj od 2.200 i 3.000 dinara.Weiterlesen...