Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mla?an Dinki? kaže da ne?e biti pove?anja plata u javnim preduze?ima jer bi to "zna?ilo uništavanje srpske ekonomije".

"Siguran sam da Vlada ne?e dozvoliti da Srbija iza?e iz jedne od najve?ih kriza, a onda, da pove?anjem plata u javnom sektoru samu sebe ubije", rekao je Dinki? na kongresu Me?unarodnog udruženja hotelijera i restoratera.Weiterlesen...