Ministarstvo ekonomije spremno je da pomogne pokretanje proizvodnje u Zastavi elektro iz Ra?e, odmah nakon što država preuzme ve?inski udeo u tom preduze?u.

Ministar ekonomije Mla?an Dinki? je u pismu upu?enom radnicima Zastave elektro, koji su sino? završili protest u Beogradu, naveo i da ?e Ministarstvo ekonomije u slu?aju raskida ugovora o privatizaciji pomo?i novom rukovodstvu fabrike u obezbe?ivanju zarada za zaposlene.Weiterlesen...