Ministar ekonomije Mla?an Dinki? uru?io je ugovore poslodavcima koji ?e obezbediti privremeni posao za 180 nezaposlenih sa podru?ja kraljeva?ke filijale NSZ.

"Kraljevo se našlo na listi gradova u kojima finansiramo javne radove zato što ima veoma visok procenat nezaposlenosti od ?ak 32", rekao je Dinki?.Weiterlesen...