Ministar ekonomije Mla?an Dinki? o?ekuje da ?e pregovori o ?etvrtoj reviziji kretitnog aranžmana sa MMF-om biti uspešno okon?ani u naredna dva dana.

Premijer Srbije Mirko Cvetkovi? i ministarka finansija Diana Dragutinovi? dogovorili su se a predstavnicima MMF da se u okviru ?etvrte revizije kreditnog aranžmana razmatra i mogu?nost pove?anja plata i penzija.Weiterlesen...