Požari i danas haraju Rusijom, a strane diplomate, odnosno njihove porodice napuštaju zemlju jer zaga?enje ugrožava zdravlje.

U Ambasadi Francuske kažu da je zaposlenima i njihovim porodicama koji imaju zdravstvenih problema ili su u rizi?noj grupi, preporu?eno da napuste glavni grad Rusije.Weiterlesen...