Svi oni koji ne?e želeti da gledaju prenose fudbalskih utakmica sa Svetskog prvenstva, imaju alternativu - direktan prenos sahrana.

"Pošto do tragi?nih doga?aja može do?i u bilo kom trenutku, kada su ro?aci i prijatelji udaljeni hiljadama kilometara, nudimo mogu?nost ispra?aja pokojnika na poslednje putovanje putem interneta", navodi se u ponudi sajta.Weiterlesen...