Direktor ameri?kog FBI Robert Miler razgovarao je u Sarajevu sa ?lanovima Predsedništva BiH i istakao da SAD žele da blisko sara?uju sa BiH.

Miler je izjavio da su odnosi SAD sa BiH važni i da "ameri?ka administracija želi da doprinese izgradnji struktura BiH". Direktor FBI je naglasio važnost saradnje službi bezbednosti koje se bave problemima poput trgovine ljudima, droge, kriminala. Predsedavaju?i Predsedništva BiH Željko Komši? je rekao da BiH želi da unapredi odnose sa SAD u svim oblastima.Weiterlesen...