Privatni univerziteti kririkuju mogu?e promene zakona po kojima bi samo državni fakulteti imali pravo da školuju zaposlene u zdravstvu, pravosu?u i prosveti.

Ovih dana veliku pažnju izazvale su najave da bi moglo da do?e do promene zakona prema kojoj bi samo državni fakulteti imali pravo da školuju zaposlene u zdravstvu, pravosu?u i prosveti. Privatni fakulteti upozoravaju da bi to bila diskriminacija kakvu ne poznaje savremeni svet, dok državni fakulteti veruju da je to na?in da se zaštiti kvalitet nastave.Weiterlesen...