Efikasnost studiranja na Beogradskom univerzitetu je poboljšana, a raste i broj studenata koji diplomiraju u roku i pre roka, piše “Politika”.

Analize poklazuju da je efikasnost studiranja na Beogradskom univerzireru tokom školske 2007/08. godine pove?ana u odnosu na školsku 2006/07. godinu, te da studije u proseku traju 7,69 godina, dok je prose?na ocena tokom 7,96.Weiterlesen...