Gra?ani Beograda, Niša, Kragujevca, Leskovca i Valjeva od septembra ?e mo?i elektronskim putem da izvade izvod iz mati?ne knjige ro?enih.

Da?i? je naglasio da je MUP uspeo da podigne nivo informati?ke baze sa aspekta sigurnosti i bezbednosti i da ?e uskoro biti omogu?eno i ostalim državnim organima da pristupe spoftverskoj bazi podataka.Weiterlesen...