Ministar za dijasporu Sr?an Sre?kovi? o?ekuje da ?e se zakon o restituciji ovog leta na?i u skupštinskoj proceduri.

Sre?kovi?, koji je i potpredsednik Srpskog pokreta obnove, smatra da "kona?no" postoji politi?ka volja da se reši pitanje restitucije i o?ekuje da se "do juna meseca ovaj zakon na?e u skupštinskoj proceduri i da bude usvojen".Weiterlesen...