Scene navija?kog nasilja mo?i ?e da se prikazuju na televiziji maksimalno tri sekunde, najavljuje ministarka sporta Snežana Samardži?-Markovi?.

Savet za spre?avanje nasilja i nedoli?nog ponašanja u sportu takvu meru ?e predložiti Republi?koj radio-difuznoj agenciji (RRA). Tako?e, Savet ?e preporu?iti da se u štampanim medijima ne objavljuju fotografije navija?kog nasilja, ve? samo njegove posledice, kao i da se na naslovnim stranama ne objavljuju fotografije mrtvih ili pove?enih navija?a.Weiterlesen...