Italija po pitanju organizovanog kriminala najbolje sara?uje sa tužilaštvom Srbije a najlošije sa crnogorskim tužilaštvom, rekao je italijanski državni tužilac.

Italijanski državni tužilac Pjetro Graso izjavio je da savremeni mafijaši, preduzimljivi i prilagodljivi zahtevima tržišta, Balkan odredili kao "magacin" za drogu koja treba da u?e u Evropu jer se odatle za manje od 24 sata može na?i na bilo kojoj lokaciji.Weiterlesen...