Vlada Srbije saopštila je da ?e hitno obezbediti dodatna sredstva za nabavku vakcina, lekova i zaštitne opreme neophodne tokom pandemije novog gripa.

Na sastanku premijera Mirka Cvetkovi?a i ministara zdravlja i prosvete Tomice Milosavljevi?a i Žarka Obradovi?a sa predstavnicima Posebne radne grupe za primenu plana aktivnosti pre i tokom pandemije novog gripa, ocenjeno je "da je zdravstveni sistem Srbije do sada preduzeo sve neophodne korake u nadzoru i le?enju pandemijskog gripa".Weiterlesen...