Najmanje 19 zemalja ?lanica NATO se priprema da pošalje dodatne snage u opremi i ljudstvu u Avganistan, re?eno je na samitu NATO-a u Strazburu.

SAD su ve? po?ele raspore?ivanje dodatnih 21.000 vojnika u Avganistanu, gde se ve? nalazi 38.000 vojnika iz te zemlje, od ukupno 70.000 pripadnika me?unarodnih snaga. Više stru?njaka ocenilo je da ?e planirano poja?anje biti nedovoljno da se uguši pobuna talibana.Weiterlesen...