Premijer Republike Srpske Milorad Dodik ?estitao je Srbiji predavanje zahteva za prijem u ?lanstvo u EU.

Dodik ocenjuje da je aktuelna vlast sa predsednikom Borisom Tadi?em na ?elu uspela da ispuni neke od postavljenih uslova. Dodik je, kako su preneli elektronski mediji u RS, naveo da je to važno politi?ko, ali i tehni?ko pitanje za Srbiju, jer je za predaju kandidature za ?lanstvo u EU neophodno ispuniti niz tehni?kih uslova.Weiterlesen...