Premijer RS Milorad Dodik kaže da BiH pokazuje sve ve?i stepen nemogu?nosti opstanka i optužuje me?unarodne predstavnike da su odgovorni za loše stanje.

Dodik je ocenio da je njegova poseta Izraelu, gde se sastao sa najvišim zvani?nicima, "jedna od najzna?ajnijih", naglašavaju?i da ta zemlja vodi "izbalansiranu politiku u uslovima složenih odnosa na Bliskom istoku".Weiterlesen...