Mogu?a su dva referenduma u RS- jedan o produženju mandata stranim sudijama i tužiocima u BiH i drugi o ulasku BiH u NATO, rekao je premijer RS Milorad Dodik.

Komentarišu?i najavu sastanka visokog predstavnika Valentina Incka s ambasadorima zemalja ?lanica Ve?a za sprovo?enje mira o pitanju stranih sudija i tužilaca, Dodik kaže da je odluka Tužilaštva BiH o obustavljanju istrage za "Tuzlansku kolonu" isklju?ila mogu?nost razgovora o ostanku stranih sudija i tužilaca na bilo kojem nivou pa i onome za ratne zlo?ine.Weiterlesen...