Premijer Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da je NATO sam sebi zatvorio vrata u BiH, politi?ki uslovljavaju?i reforme u ovoj zemlji.

"NATO je sam sebi zatvorio vrata u BiH, ?injenicom da politi?ki uslovljava reforme. Što se ti?e zahteva da bude jedna vlada u BiH, to se sigurno ne?e desiti", kazao je Dodik tokom posete Mili?ima. Prema njegovim re?ima, uspostavljanje Vlade BiH zna?ilo bi "zatvaranje i ukidanje RS, bez obzira na njihovu slatkore?ivost da to nije tako".Weiterlesen...